Jedeme do Číny

Čtvrtá největší země na světě se nachází v jihovýchodní části Asie a ať chcete nebo ne, hraje v našich životech velice důležitou roli. Dříve tomu tak nebylo, země si v 19. Století procházela složitým vývojem, kdy se moci chopil Mao Ce-tung a u moci byli jeho komunisté. Ačkoliv jsou komunisté u moci i nyní, tak se Čína vydala jiným směrem, než jakým ji vedl právě známý vůdce v 60.letech. Po smrti Mao Ce-tunga se začala budovat Čína taková, jakou ji známe z aktuální doby. Až přelom 20 a 21. Století nastartoval vývoj ambiciózní a pečlivě pracující země na maximum a v posledních letech dokonce Čína předběhla i japonskou a německou ekonomiku. Aktuálně si Číňané mohou pyšnit druhou nejsilnější ekonomikou a se svým růstem se brzy dočkají vysněné první pozice.

Reklama:

Čína je velice zajímavá země, o které se v poslední době mluví jen v superlativech. Proč tomu tak je? Žádná jiná země se nerozvíjí tak obrovskou rychlostí a v takovém množství, jako právě Čína. Přestože zemi stále vládne komunistický režim, tak si země zakládá na dobrých vztazích s ostatními zeměmi a vlastně se jedná spíše o kombinaci socialismu a kapitalismu. Nenechte se však zmást, velká část Číňanů je stále velmi chudá a zaostalá. Dalším velkým problémem země jsou různé protesty lidí a časté porušování lidských práv, například při potlačování demonstrací. Čína se snaží dosáhnout dobré image i pomocí síly a armády, což se mnohým evropským zemím moc nelíbí. Ačkoliv v zemi dle zákona vládne svoboda projevu, není tomu úplně tak. Do problému s režimem se může dostat jakýkoliv Číňan velice rychle.

Do Číny zasahují hory, pouště, které jsou velmi řídce osídlené. Nejvíce lidí žije u pobřeží a města jako Hong Kong, Šanghaj nebo Peking jsou útočištěm pro milióny obyvatel. Těch má celá země přes miliardu a je tak zemí s nejvyšším počtem obyvatel. Pokud bychom se pozorněji podívali na graf počtu obyvatel, tak bychom zjistili, že během několika desítek let se počet obyvatel zvýšil několikanásobně. To se však nelíbí vládě, která se snaží omezovat počet dětí odebíráním dávek v případech, kdy má rodina více než jedno dítě. Země si už zkrátka nemůže dovolit další rapidní nárůst obyvatel, tak jak tomu bylo v předešlých letech.